18-19  березня 2021 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ І НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ». 19 березня працювала підсекція агрономії та лісового господарства. В роботі секції прийняли участь 14 доповідачів. Розглянуті актуальні питання розвитку агрономії та лісового господарства.