У межах наукової теми «Вивчення інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах Полісся»№ 0118U006808 на території НВД «Деснянка» розпочали підживлення сходів озимої пшениці КАС, що забезпечить пролонговане живлення азотом та позитивно вплине на подальший ріст та розвиток рослин. Організацією робіт займалися завідуючий кафедрою Селінний М.М. та завідуючий лабораторією Пархоменко М.М.