Основні напрямки наукової діяльності кафедри:

Вивчення інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах Полісся

№ 0118U006808

Термін виконання: 04.18 – 12.23

 1. Встановити основні уражуючі фактори, що негативно впливають на урожайність зернових культур.
 2. Дослідити ефективність застосування різних систем захисту.
 3. Оцінити агроекологічний аспект застосування засобів захисту в умовах Полісся.
 4. В умовах, що складались в 2019 році, найкращий потенціал врожайності отримано на варіантах з внесенням Нітроамофоски-М в нормі 4 та 5 ц/га. Порівнюючи варіанти системи удобрення сої на фоні проведення інокуляції, найбільш ефективним виявився варіант з внесенням комплексного добрива у нормі 2 ц/га. Він характеризується більшим приростом урожайності, найвищою масою 1000 насінин та виходом насіння з однієї рослини.

  Шляхи підвищення продуктивності деревостанів Сосни звичайної природного походження на перелогових землях.
  № 0120U105295
  Термін виконання: 11.20 – 12.23

  В ході проведення досліджень будуть опробовані способи підвищення продуктивності самосівних соснових лісостанів на землях, що вийшли з під сільгоспкористування, як лісівничими методами – шляхом введення супутніх листяних деревних та чагарникових порід з підбором оптимального видового складу, так і лісокультурними методами – шляхом підбору оптимального складу мінеральних добрив для покращення живлення деревних порід на виснажених та деградованих ґрунтах.

  Посібники:
  Мельников С.В., Корма О.М., Ітченко Д.М. Механізація лісогосподарських та садово-паркових робіт: [Електронний ресурс] : електронний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.В. Мельников, О.М. Корма, Д.М. Ітченко. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – 4 електрон. опт. диска (DVD+R DL) : кольор. ; 12см.
  Корма О.М., Сігарьова Д.Д. Комплекс нематод-ксилобіонтів сосни звичайної Східного Полісся України: особливості екології та біології : монографія / О.М. Корма, Д.Д. Сігарьова. –Чернігів : Десна Поліграф, 2017. -376с. –Бібліогр.: С.347-359.
  Корма О.М., Бондар І.М. Основи лісоексплуатації : навч. посібник. Чернігів : ЧНТУ, 2019. 268 с. : іл.
  Корма О.М., Андрєєва Г.П. Лісова ентомологія. Лабораторний практикум : навч. посібник. Чернігів : ЧНТУ, 2019. 208с.: іл.
  Потоцька С.О., Корма О.М., Ільченко В.М. Оптимізація зелених зон території Чернігівського Полісся на прикладі загальноосвітніх навчальних закладів м. Чернігова. Реалізація економічного потенціалу України: теоретичні та практичні аспекти : монографія / за заг. ред. М.М. Забаштанського. Чернігів: ЧНТУ, 2020. С.317-327.
  Корма О.М., Чмель О.П. Загальна і сільськогосподарська ентомологія з основами прикладної зоології. Лабораторний практикум : навч. посібник. Чернігів : ЧНТУ, 2018. 296с: іл.
  Корма О.М. Загальна і сільськогосподарська ентомологія з основами прикладної зоології : навчальний посібник / О.М. Корма. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – 502с: іл.
  Корма О.М., Бондар І.М. Основи лісоексплуатації : навч. посібник. Чернігів : ЧНТУ, 2019. 268 с. : іл.
  Корма О.М., Андрєєва Г.П. Лісова ентомологія. Лабораторний практикум : навч. посібник. Чернігів : ЧНТУ, 2019. 208с.: іл.