Завідуючий кафедрою к.е.н., доцент Селінний Михайло Михайлович

Google Scholar: https://cutt.ly/dN6mEpa

scopus: https://cutt.ly/fN6mXB3

Дисципліни: Економіка і підприємництво, менеджмент, економіка лісового господарства, цивільний захист та охорона праці в галузі, інформаційні технології програмування родючості та врожайності сільськогосподарських культур

Коло наукових інтересів: розвиток аграрного сектору економіки України в умовах євроінтеграції, ресурсозберігаючі технології вирощування сільськогосподарських культур,  стале лісокористування

Алєшугіна Наталія Олександрівна, к.е.н., доцент

Google Scholar: https://cutt.ly/SN6QsVu

Коло наукових інтересів: оцінка туристичного потенціалу територій, збереження культурної спадщини, туристичне краєзнавство, географія туризму, розвиток туризму на депресивних територіях

Дисципліни: екологічний туризм, туристичне країнознавство

Бондар Ірина Миколаївна, старший викладач

Google Scholar: https://cutt.ly/oN6Kmw2

Коло наукових інтересів:  механізація лісового  та сільського господарства, біокомпостування

Дисципліни: транспорт лісу, сільськогосподарські машини та машиновикористання в рослинництві, плодівництво, тваринництво і бджільництво

Гайда Юрій Іванович д.с.-г.н., професор

Google Scholar: https://cutt.ly/TN6WQYw

Коло наукових інтересів: екологічні проблеми держави добробуту; сталий розвиток; еколого-економічні проблеми лісового господарства

Дисципліни: управління лісогосподарським виробництвом, планування лісогосподарського виробництва, організація лісового господарства

Дем’яненко Лідія Василівна к.с.-г.н.

Коло наукових інтересів: регулювання продуктивності лісів, лісівництво і агромеліорація, лісове грунтознавство

Дисципліни: регулювання продуктивності лісів, лісівництво і агромеліорація, лісове грунтознавство

Канівець Віктор Іванович д.с.-г.н., професор

Google Scholar: https://cutt.ly/AN6E599

Коло наукових інтересів: грунтознавство, сільськогосподарська мікробіологія

Дисципліни: грунтознавство з основами геології, загальна та четвертинна геологія і геоморфологія, оптимізація лісоаграрних ландшафтів

Корма Олександр Михайлович, к.б.н., заступник завідувача кафедри

Google Scholar: https://cutt.ly/tN6AFCx

Коло наукових інтересів: нематоди лісових ценозів, охорона лісу, лісове біорізноманіття

Дисципліни: мисливствознавство, лісові культури, біологія лісових звірів і птахів, технологія інтегрованого захисту лісу

Круподеря Юлія Олександрівна, к.с.-г.н.

Google Scholar: https://cutt.ly/HN6FHC9

Коло наукових інтересів: агрономія, агрохімія, сільське господарство, агроекологія

Дисципліни: землеробство, агрохімія

Кудряшова Катерина Миколаївна, к.е.н.

Google Scholar: https://cutt.ly/fN6YCBT

Коло наукових інтересів: побічне лісокористування, лісова таксація і екологія

Дисципліни: лісове товарознавство, лісова пірологія, сертифікація лісів

Пархоменко Мирослав Миколайович, завідуючий лабораторією

Google Scholar: https://cutt.ly/eN6EZAX

Коло наукових інтересів: агроекологія (формування екологічно сталих агролісоландшафтів), грунтознавство та геологія

Дисципліни: агроекологія, гідрологія та грунтознавство

Решетник Людмила Леонідівна, к.с.-г.н., доцент

Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?hl=uk&user=-EW6CEoAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AP6z3Ob_q3draqHHg7gLvr_Pnv-Kw_nLDFx98hZUxr8dhII0FkFXGnlTZsp_-I5kmspNIRDzvaBTsgRafLk6N3i_PajU54TctD9CKW3ekhy7Ng://cutt.ly/GN6Qxmy

https://orcid.org/0009-0006-6914-6878

Коло наукових інтересів: фітопатологія, інтегрований захист лісів

Дисципліни: озеленення населених місць, лісові культури зелених зон, недеревні ресурси лісу

Рябуха Галина Ігорівна, к.е.н.

Google Scholar: https://cutt.ly/YN6nciL

Коло наукових інтересів: органічне сільське господарство, тваринництво, рослинництво закритого грунту

Дисципліни: інноваційні технології в рослинництві, біологічні фактори ризику в землеробстві, технологія раціонального землекористування

Тимошенко Олена Петрівна, к.с.-г.н.

Google Scholar: https://cutt.ly/dPl4GEK

Коло наукових інтересів: сільськогосподарська фітопатологія, овочівництво, квітникарство, розмноження садових та декоративних культур

Дисципліни: інтегрований контроль шкідливих організмів за сучасних систем землеробства, квітникарство, фітофармакологія

Шевченко Любов Анатоліївна, к.с.-г.н.

Google Scholar: https://cutt.ly/hN6RclW

Коло наукових інтересів: мікробіологія, біотехнологія, фізіологія рослин

Дисципліни: діагностика і оптимізація мінерального живлення сільськогосподарських рослин, сільськогосподарська мікробіологія з основами вірусології, органічна, фізколоїдна та аналітична хімія, фізіологія рослин з основами біохімії

Козар Сергій Федорович, д.с.-г.н., с.н.с.

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=jEuAg38AAAAJ

Коло наукових інтересів: сільськогосподарська мікробіологія, захист рослин, рослинництво

Дисципліни: інтегрований контроль шкідливих організмів за сучасних систем землеробства, сільськогосподарська фітопатологія, селекція та насінництво польових культур