У межах наукової теми «Вивчення інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах Полісся»№ 0118U006808 на території НВД «Деснянка» розпочали підживлення сходів озимої пшениці КАС, що забезпечить пролонговане живлення азотом та позитивно вплине на подальший ріст та розвиток рослин. Організацією робіт займалися завідуючий кафедрою Селінний М.М. та завідуючий лабораторією Пархоменко М.М.

Читати далі Весняно-польові роботи розпочато

На території НВД «Деснянка» було висаджено понад 300 дерев, у межах наукової теми «Шляхи підвищення продуктивності деревостанів Сосни звичайної природного походження на перелогових землях» № 0120U105295. В роботі прийняли участь Селінний М.М., Корма О.М. та Пархоменко М.М. які заклали дослід із чотирма варіантами посадки Сосни звичайної.

Читати далі Викладачі кафедри долучилися до акції “Посади дерево”

Продовження дослідження стану перезимівлі озимої пшениці. 23.03.2021 (на 7-й день) здобувачі вищої освіти групи МАГп-201 разом із Шевченко Л.А.визначили відсоток живих рослин, які почали відростати, та загиблих. Майбутні агрономи виміряли довжину листків озимої пшениці, за допомогою статистичних методів визначили похибку і описали отримані результати. Стан озимих культур був оцінений як добрий: рослини розкущені (3-4 стебла) …

Читати далі Наукова робота

18-19  березня 2021 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ І НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ». 19 березня працювала підсекція агрономії та лісового господарства. В роботі секції прийняли участь 14 доповідачів. Розглянуті актуальні питання розвитку агрономії та лісового господарства.

Читати далі Всеукраїнська науково-практична конференція

17.03.21 продовжено дослідження технології вирощування пшениці озимої в межах наукової теми «Вивчення інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах Полісся ( № 0118U006808)». Викладачі кафедри аграрних технологій та лісового господарства Шевченко Л.А., Пархоменко М.М., Рябуха Г.І. та здобувачі вищої освіти спеціальності «Агрономія» груп АГ-171 та АГ-181 розпочали вивчення стану перезимівлі озимих культур. На першому етапі …

Читати далі Наукова робота