Кафедра започаткувала свою історію в 1995 році відкриттям спеціалізації «Аграрний менеджмент» і дала імпульс розвитку аграрного факультету. В 2011 р. аграрний факультет реорганізовано в факультет природокористування і туризму, а кафедру – в кафедру природокористування та техногенної безпеки. З вересня 2014 року кафедра в складі ННІ Управління та адміністрування Чернігівського національного технологічного університету, кафедру було перейменовано в кафедру аграрних технологій та лісового господарства.

Кафедра аграрних технологій та лісового господарства входить до ННІ бізнесу, природокористування і туризму Націонольного університету “Чернігівська політехніка”.

Професорсько-викладацький і науковий склад кафедри аграрних технологій та лісового господарства.

Селінний М.М. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри,  доцент, Корма О.М. – к.б.н., Алєшугіна Н.О. – к.е.н., доцент, Гайда Ю.І. – д.с-г.н., професор, Канівець В.І. – д.с.-г.н., професор, , Круподеря Ю.О. – к.с.-г.н., Дем’яненко Л.В. – к.с.-г.н., Кудряшова К.М. – к.е.н., Шевченко Л.А. – к.с.-г.н., Решетник Л.Л. – к.с.-г.н., доцент,  Тимошенко О.П. – к.с-г.н., Бондар І.М. – ст.викладач, Пархоменко М.М. – завідувач навчально-наукової лабораторії екологічно-сталого природокористування.

Викладачі кафедри надають студентам ґрунтовні знання з професійно-орієнтованих та вибіркових дисциплін.

Кафедра забезпечує викладання фахових дисциплін підготовки ЗВО за спеціальностями 201 “Агрономія” та 205 “Лісове господарство” освітній ступінь бакалавр і магістр.

Наші соціальні мережі

https://www.facebook.com/ATLG.NUCHP

https://instagram.com/a.t.l.g.2021?igshid=YmMyMTA2M2Y=

https://www.tiktok.com/@agro_che_?is_from_webapp=1&sender_device=pc